2.8 Het verschil tussen de hypertone- en de isotone vorm van zeewater

Isotonic

  • 9 ‰ minerale zouten
  • ideaal om eczema en psoriasis te behandelen
  • efficiënt in geriatrische zorg
  • versterkt het afweersysteem

geen secondaire effecten, geen tegen-indicatie wanneer het product beantwoordt aan een onherroepelijke kwaliteit en absolute veiligheid.

Hypertonic

  • 33 ‰ minerale zouten
  • ideaal bij uitputtingsverschijnselen en groeistoornis
  • efficiënt bij herstel
  • versterkt de beendermassa

tegen-indicatie in geval van bloeddrukverhoging, hartzwakte, nierproblemen, eczema; in geval de in te nemen solutie is bevuild door de aanwezigheid van levende bacteriën en endotoxinen afkomstig uit de ontbinding van dode bacteriën.

2.9 “Wat is de rol van de osmolariteit van isotoon marien-plasma”