2.6 Is een thermische sterilisatie van het zeewater nefast voor de haar in zich dragende therapeutische componenten

Het therapeutisch effect van de zeewateroplossingen is afkomstig van de aanwezige mineralen en de oligo-elementen. Deze werkzame moleculen blijven stabiel ten opzichte van een temperatuursverhoging.

De stereometrie meet de geometrische karakteristieken van organische moleculen. Deze vaste lichamen veranderen hun ruimtelijke organisatie onder de invloed van factoren zoals temperatuur, druk, licht …
Organische moleculen zijn labiel in tegenstelling tot de minerale moleculen die onveranderlijk stabiel blijven.

De keuze van behandeling van marien-soluties kan dus wel de natuur van de organische moleculen beïnvloeden. Deze keuze heeft echter geen weerslag op de globale kwaliteit van de solutie. Organische moleculen zijn slechts in oneindig kleine hoeveelheid aanwezig en ze bezitten geen enkel therapeutisch effect. De mineralen en oligo-elementen worden door thermische behandeling niet aangetast, zij zijn de therapeutische componenten van het zeewater.

2.7 “Is het prebiotische van het zeewater van indicatief belang voor het therapeutisch effect”