2.4 De karakteristieken van het gewonnen zeewater

Het gewonnen zeewater, zonder behandeling bevat:

  • 95.5% zuiver water
  • per ml, 20.000 verschillende soorten bacteriën
  • een kleine hoeveelheid organische moleculen, onevenwichtig verdeeld in de verschillende zones van de oceaan. De hoeveelheid aanwezige organische moleculen worden weerspiegeld in het totale organische koolstof gehalte. Een orale hypertonie mariene oplossing bevat ongeveer 1 mg/l organische koolstof
  • een majoriteit van (3.3%) minerale zouten onder een ionische vorm (elektrisch geladen)

2.5 “Hoe verwerkt men het zeewater voorafgaand aan haar commercialisering”