2.3 Waar en hoe het zeewater wordt gewonnen

In de oceanen op Aarde bevinden zich specifieke zones, Vortex genaamd. Zij worden aangeduid door ruimtetelescopen. De draaikolk bevat speciale condities voor incubatie van leven, een constante temperatuur en een bijna onveranderlijke minerale samenstelling. De Vortex bouwt een natuurlijke barrière tussen het water dat zich bevindt in de draaikolk en het water dat zich bevindt buiten deze rotatie.

In de schoot van het moederwater zijn alle elementen (de mineralen, de oligo-elementen) en alle vormen van energie aanwezig.

Erkende navigatie compagnieën pompen het zeewater in de draaikolkzones waar de spiraalbeweging middelpuntvliedend is (centrifugaal). Voor de meeste labo’s voor de Bretoense kust, in Franse of Britse wateren. De puurheid van het water is er perfect.

Eenmaal opgepompt, ondergaat het brute gewonnen zeewater in ateliers aan de kust een eerste microfiltratie op 0.22µ. Na deze behandeling heeft het hypertoon zeewater een gehalte aan organische Koolstof van ongeveer 1 mg per liter. Dit is de actieve prebiotische vorm.

Na deze behandeling vervoeren koelwagens het zeewater naar de verschillende verwerkende laboratoria. Dit gebeurt in minder dan 48 uren.

2.4 “De karakteristieken van het gewonnen zeewater”