2.2 De parameters voor onherroepelijke kwaliteit en absolute veiligheid van gecommercialiseerd zeewater

Om te kunnen spreken van onherroepelijke kwaliteit en absolute veiligheid moet het gecommercialiseerd zeewater voldoen aan de volgende drie criteria:

  1. het moet volledig ontdaan zijn van haar micro-organismen wat hun natuur ook is, gecommercialiseerd zeewater moet steriel zijn
  2. en! het niveau van de endotoxinen moet onder de drempel blijven van 5 internationale eenheden (IU) per ml (endotoxines zijn toxines vrijgegeven bij de ontbinding van bacteriën die sterven bij het sterilisatie proces of sterven in het verloop van de te koop aangeboden ampullen of flessen met zeewater dat enkel het procédé van microfiltratie heeft ondergaan)
  3. wanneer het een toediening per injectie betreft (wat wettelijk verboden is in Europa en Canada daar het gecommercialiseerd zeewater enkel is erkend als “drinkbaar” product) dan moet het toegebrachte marien-plasma een osmolariteit vertonen tussen 285 en 300 mol/l.

Als de consument, een klant, een patiënt gebruik maakt van zeewater, ’t zij hypertoon of isotoon, is het omdat hij een verbetering van zijn gezondheidstoestand beoogt. Het is dus absoluut noodzakelijk de normen te kennen waaraan de gecommercialiseerde producten moeten en kunnen voldoen. Laat ons deze zeewaterpreparaten kiezen die ons vertrouwen waard zijn, die het verdienen om te worden aangeduid als onherroepelijk product. Zelfs wanneer een microbiologische analyse “nul” entiteiten kiemen aanduidt (het geheel van de bacteriën, schimmels en gist) is dit geen een bewijs van afwezigheid van endotoxinen, toxinen vrijgegeven wanneer de bacteriën afsterven ’t zij post-filtratie, ’t zij bij thermische behandeling.

Laat ons verwijzen naar het boek van René Quinton “Zeewater” “Organisch Milieu”. Hij schreef : “ De sterilisatie van het zeewater is van kapitaal belang”

Heden is het gecommercialiseerd zeewater enkel erkend als een “drinkbaar” product. Naargelang de wetgeving van het land mag een drinkbaar product tot 3000 entiteiten kiemen per ml bevatten. Zelfs één entiteit vermenigvuldigt zich. Kiemen zijn levende micro-organische wezens,  Wanneer aldus een solutie micro-organismen bevat dan is de consument blootgesteld aan het gevaar van een bacteriële besmetting en/of een besmetting die kan veroorzaakt zijn door de aanwezige endotoxinen (toxinen vrijgekomen bij het afsterven en ontbinden van bacteriën, wat gebeurt tijdens het verloop van de commercialisering indien het gaat over een solutie na enkel microfiltratie of indien het gaat over een steriele solutie, het niveau van de aanwezige endotoxinen de 5 internationale eenheden (IU) per ml  overschrijdt).

Er zijn gezondheidswerkers die een zeeplasma gebruiken waarvan de kwaliteit herroepelijk is. Zo’n zeeplasma kan zowel micro-organismen als endotoxines bevatten. Voor zorgen zoals rug irrigatie, spoelingen in de tandholtes, darmreinigingen is dit niet aangewezen, zelfs oraal kan deze kwaliteit schade berokkenen. Het zou ons aan beroepsethiek ontbreken mochten wij niet het publiek inlichten en waarschuwen.

Hier volgt de informatie omtrent het niveau van de endotoxinen. Zij zijn een reëel gevaar als hun aanwezigheid in gesteriliseerde zeewaterpreparaten boven de 5 eenheden per ml ligt.

Tijdens zijn korte praktijk van 8 jaar heeft René Quinton steeds gewerkt via inspuiting. Hij schreef, “Uiteindelijk, het zeewater plasma wordt ingespoten. De inspuiting is gevolgd door een reactie die ongeveer 12 uur duurt. Op een of ander moment ondergaat de zieke een koude rilling aanval, dikwijls heel brutaal, de temperatuur stijgt zonder onderbreking gedurende 4 tot 5 uur, enige hartpijnen. 24 uren na de inspuiting is de zieke over het algemeen zeer aangeslagen, zowel van de crisis die zich heeft voorgedaan als van de partiële slapeloosheid die de inspuiting heeft veroorzaakt. Ten laatste op de 2de dag tekent zich een verbetering van de toestand af, wij maken een opstanding van de zieke mee. De 5de dag doet zich weer een toestand van afslachting voor. Dan wordt een 2de injectie toegepast. De cyclus van de gevolgen zoals reeds omschreven herhaalt zich maar in ergere vorm. De inspuitingen gaan zich natuurlijk anders gaan verdelen (5-6-7-8 dagen) ngl. de tijd van het bekomen resultaat.”

Op vandaag is de oorzaak van de beschreven reacties bekend. Het was en is een probleem van endotoxinen. De studie op het ‘fenomeen endotoxinen’ dateert van ongeveer 60 jaar terug. René Quinton en dokter Jean Jarricot, schoonbroer en partner in het onderzoek en in de praktijk van René Quinton kenden dit fenomeen nog niet. De methode om pyrogenen op te zoeken, eventueel aanwezig in afgewerkte producten, greep plaats in Frankrijk met de Codex van 1949, zij wordt nog steeds toegepast gekoppeld aan andere technieken.

Vanaf de aanwezigheid van 5 internationale eenheden endotoxinen per ml per kg lichaamsgewicht per uur zijn ze zeer toxisch. Ze veroorzaken op korte termijn een gevoel van afkoeling, geven koorts, een mogelijke val van de bloeddruk, pijnen die zich verplaatsen, ademhalingsmoeilijkheden, hartritmestoornissen, ontsteking en het slecht functioneren van meerdere organen.

Ter illustratie : bij het toedienen aan een persoon van 65 kg van een hoeveelheid van 250 ml isotoon zeewater waarin zich 5 eenheden endotoxinen per ml bevinden, dan ontvangt deze persoon in het totaal 1250 eenheden per uur of ongeveer 19 eenheden per kg van zijn lichaamsgewicht per uur. Deze hoeveelheid is buiten de maximale aanvaardbare limiet van 5 eenheden.

De gevolgen van endotoxinen op lange termijn is niet genoeg gekend. Wetenschappers zijn nog steeds in onderzoek. De schade manifesteert zich, ’t zij in korte of op lange termijn, in het afzwakken van de werking van de 12 orgaanstelsels en zogezegde onverklaarbare opduikende letsels in de verschillende organen. Dit alles kan de betrokken persoon op het einde van de korte of lange rit doden.

Is het misschien per intuïtie dat René Quinton de volgende bedenking neerpende : “De therapeutische actie van het zeewater is flagrant. Latere ervaringen zullen nog moeten uitwijzen en specificeren. Het is mogelijk dat in bepaalde aandoeningen de actie soeverein is. Het is mogelijk in andere gevallen dat ze volledig nefast is.” René Quinton begreep in zijn tijd niet het waarom van de onfortuinlijke reacties door verschillende van zijn patiënten behandeld via inspuiting met isotoon zeewater. De beschrijving van de dood van gevallen behandeld door dokter Jean Jarricot doet ons aan de endotoxinen denken. Wetenschappelijke bronnen bevestigen dat endotoxinen even schadelijk zijn wanneer zij worden opgenomen via orale vorm als per inspuiting. Ondanks dit gegeven bepaalt de bestaande reglementering geen enkele limiet op de toegelaten hoeveelheid endotoxinen in drinkbare oplossingen.

Men kan een zeeplasma hebben dat microbiologisch steriel is maar toch pyrogeen. De thermische sterilisatie schakelt het probleem van de endotoxinen niet uit. Enkel een waarachtig weten hoe tewerk te gaan en een uitrusting van zéér hoog niveau kunnen waarborgen. Wij herhalen de norm, een zeeoplossing is onherroepelijk zuiver wanneer het gehalte aanwezige endotoxinen onder de 5 eenheden per ml blijft. De Biocean® producten bevatten er maximaal tussen 0.03 en 0.5 per ml. Hun kwaliteit garandeert totale zekerheid. Al onze beweringen zijn gestaafd met officiële analyses. Andere laboratoria geven enkel de microbiologische analyse prijs wat in geen enkel opzicht de verzekering waarborgt ivm de toxiciteit van de op de markt gebrachte producten. Ondanks de alarmerende rapporten van tegenonderzoek gaat hun verkoop normaal door.

In Frankrijk, Zwitserland, Italië, USA en Canada zijn er personen die werden behandeld met in Zuid-Europa vervaardigde zeesoluties. Enkele personen vertonen nog steeds ziekteverschijnselen. De rugpijnen zijn verdwenen maar andere erge symptomen zoals oogdruk, een slechte werking van de hartspier, blaas problemen, extreme vermoeidheid blijven aanhouden ondanks medische behandeling. Wat betreft deze symptomen, ze hebben niets te maken met een genezingsreactie. Diegenen die dit beweren zijn onwetend over het bestaan van de grote problemen die de activiteit van endotoxinen in het organisme veroorzaken ten gevolge van het toedienen van eender dewelk besmet of bacteriedodend product. Eenmaal de zichtbare symptomen veroorzaakt door de endotoxinen zijn verdwenen, duurt hun noodlottige actie op de levensnoodzakelijke organen voort, dagen, maanden en zelfs tot meerdere jaren afhankelijk van de toegebrachte toxiciteit. Een bloedanalyse bevestigt de aanwezigheid van endotoxinen. Een sterke verhoging in piek van de witte bloedcellen laat de reactie van het afweersysteem zien. Te betreuren valt dat het medische korps in Europa het probleem van endotoxinen onderschat en dat het niet de nodige analyses toepast in de vele pathologiëen die zijn verbonden met het probleem van de enotoxinen. Deze gevallen zijn zeer talrijk in Frankrijk.

 

2.3 “Waar en hoe het zeewater wordt gewonnen”