2.1 De wetenschappelijke theorie van René Quinton

Tot de 19de eeuw is het gebruik van zeewater tot therapeutische doeleinden zeer bepertkt.

De wetenschappelijke theorie wordt ingeleid door Louis-Charles Malassez (1842-1909 Frankrijk). Deze hematoloog bepaalt : “De ideale concentratie van de minerale zouten bij inspuiting moet 9 g/L bedragen.”  Later wordt deze zoutoplossing “fysiologisch serum” genoemd.
Georges Hayem (1847-1933 Frankrijk) gebruikt, om bij de cholera epidemie uitdroging te vermijden, een synthetische zoutoplossing gebracht op een concentratie van 15g/L. De oplossing bestaat uit zeezout en natriumsulfaat.
De “solutie van Hayem” is de eerste inspuitbare oplossing ingeschreven in de franse farmacopee samen met die van natruim en gelatine (1908)

Archibald Byron Macullum (1858-1934 Canada), eminent biochemicus en fysicus, brengt in 1903 de volgende theorie naar voor: “De minerale samenstelling van het bloed van levende organismen geeft deze van de oude oceanen weer.”
Zijn werken : 1903 ‘On the Inorganic Compositon of the Medusae, Aurelia flavidula and Cyanea artica’; 1904 ‘The Paleocheistry of the ocean’; 1926 ‘The Paleochemistry of the Body Fluids and Tissues’

René Quinton, Frans onderzoeker (1866-1925) heeft de verdienste de theorie van de Canadees Macullum te koppelen aan de kennis van de isotone minerale concentratie van Malassez. Hij vergelijkt de isotone vorm van het zeewater met deze van het bloedplasma van levende wezens.
In 1904 publiceert René Quinton zijn levenswerk “Zeewater” – “Organisch Milieu” 

In dit werk toont hij na ontleding van verschillende diersoorten 2 dingen aan :

  • “het organisch milieu” bij levende wezens bestaat uit 4 grote afdelingen (het vitaal milieu, de levende materie, de niet onmiddellijke levende materie, de uitscheidingsmaterie)
  • het levendig milieu waarin de lichaamscellen baden, is als “de constante van het origineel zeemilieu”.

René Quinton beschrijft zijn waarnemingen met de volgende metafoor : “Elk dierlijk organisme is een echt zeeaquarium waarin de cellen die het samenstelt blijven leven in de originele waterige omgevingsfactoren”

De werken van René Quinton, deze van zijn medewerkers en de werken van de leden van het actuele medische korps beamen de fysisch en fysiologische gelijkheid tussen isotoon zeewater (9 ‰ zoutoplossing) en het inwendig lichaamsvocht van de levende wezens.

De objectieve wetenschappelijke gegevens uit moderne apparatuur tonen aan dat zeeplasma een uitstekend en volledig mineraal supplement is om het verarmd en bevuild inwendig lichaamsvocht te hernieuwen. Uiteraard, enkel wanneer de kwaliteit van het op de markt gebracht product onherroepelijk is.

2.2 “De parameters voor onherroepelijke kwaliteit en absolute veiligheid van gecommercialiseerd zeewater”