1. De moederrol van het zeewater bij het ontluiken van het organisch leven

Het zeewater, dat verscheen terwijl onze planeet zich vormde, vertegenwoordigde oneindige mogelijkheden voor het verschijnen van leven. Logischerwijs moet het patronen voor leven hebben ontvangen en draagt het deze in zich.

De oceaan, ontvanger en bewaarder van elektrisch geladen mineraal- en oligo-elementen (elektrochemie) wordt beschouwd als eerste schakel en groeiplaats van het organische leven op aarde. Al voorouderlijk leven, plantaardig of dierlijk, is erin ontstaan.

Ter behoud van hun goede functie moeten levende cellen zich bevinden in de hun passende zoutoplossing.

1.1 “De cel is omgeven met het natuurlijk milieu waaruit zij is ontstaan”