Home Nederlands

Zeewater is de bakermat van alle leven.

Bij het ontstaan van primair organisch leven mag het water van de zee worden gezien als dienstdoende moeder.

Het draagt in zich elementen die een voorname helende rol spelen bij het in standhouden van de gezondheid van mens en dier.

Wil je meer vernemen, ga naar “Zeewater, de bakermat van alle leven”
Voor een beter begrijpen, respecteer de volgorde van de voorstelling.

Wens je meer te weten te komen over de auteurs van deze site, ga naar “Over ons”